Rozbalene.sk - Rozhoduje cena, nie obal

Rozbalene.sk - Rozhoduje cena, nie obal

0 košík je prázdny
 • Úvod
 • Ochrana osobných údajov zákazníkov

Ochrana osobných údajov zákazníkov

V Rozbaleno.cz s.r.o., IČO: 27599248 (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. 

A.    Aké osobné údaje spracovávame?

Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše používateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Ak u nás nakúpite alebo si vytvoríte účet, pracujeme aj s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.  
Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, používateľské meno a heslo, prípadne číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
 2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach;
 3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky; 
 4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovaroch a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 5. údaje o vašom správaní na webe, získané zo súborov cookie a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia; 
 6. údaje súvisiace s využitím call centra, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácie správ, ktoré nám zasielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy.

B.    Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách na rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame aj súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovania súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám na zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 2. na základe vášho súhlasu.

Aké spracovania môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu. 

B.1    Ak navštívite náš web

B.1.1    Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam

Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prehliadania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení počas nastaveného obdobia a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, no tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť iba o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú: 

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, prípadne či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my nemusíme byť schopní poskytovať vám naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť;
  • na zber údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
  • na zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, ako je náš web;
  • na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zaistenia funkcií ako je tlačidlo „To sa mi páči“ alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou prostredníctvom služby Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, ako je náš web.

S cieľom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, ako je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neodovzdávame vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?;

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v sekcii Nastavenie súkromia a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe (okrem panela s upozornením) alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme predpokladať, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenie súkromia.

B.1.2    Využívanie osobných údajov návštevníkov webu
Ak navštívite web Rozbalene.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdajov na reklamu; 
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z nakupovania u nás; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
 • predchádzanie útokov na náš web a ohrozenia jeho funkčnosti aj bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

B.2    Ak sa u nás zaregistrujete

Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania popísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovania:

B.2.1    Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Ak si vytvoríte účet na webe Rozbalene.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (ak u nás neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš používateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Na tento účel osobné údaje používame počas existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať. 

B.2.2    Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak si vytvoríte účet na webe Rozbalene.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia, údaje o vašich objednávkach (ak u nás neskôr nakúpite tiež na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu)), a to s cieľom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a 
 • poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; tieto ponuky sa môžu týkať ako našich produktov a služieb, tak aj produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je opísané v časti Ak navštívite náš web.

Na tieto účely osobné údaje používame počas existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať. Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť námietku.

B.3    Ak u nás nakúpite

Aby ste u nás mohli nakúpiť, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania popísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že u nás nakúpite, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovania:

B.3.1    Spracovanie na základe plnenia zmluvy 

Ak u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje s cieľom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Ak u nás máte používateľský účet, môžeme na tento účel použiť rovnako vaše nastavenia.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme s cieľom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nevymazal tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
 • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;
 • na potreby platby za tovar vrátane zaistenia odloženej platby a platby na splátky; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy alebo zaisťujúcim odložené platby a predaj na splátky, ako je to popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame;
 • pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim prepravným partnerom, ak vám tovar dodáva niektorý z týchto partnerov, a to výlučne pre potreby dodania tohto tovaru; ako je to popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?;
 • v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru, ako je to popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?;
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je to popísané v časti Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov.

Na tento účel osobné údaje používame po čas nevyhnutný na vybavenie vašej objednávky, prípadne vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia. 

B.3.2    Spracovanie na základe oprávneného záujmu 

Ak u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. 

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (ak u nás neskôr nakúpite) s cieľom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a 
 • prispôsobenie funkcií nášho webu vašim potrebám, napríklad aby sme vám mohli pri nákupe ponúknuť najbližšie pobočky a odberné miesta, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobení našich služieb; na tento účel spracovávame tiež vašu IP adresu a z nej odvodenú polohu,
 • poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb. Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich používateľov do rôznych skupín, keď každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Ak sa u nás nezaregistrujete, nepoužívame na prípravu ponúk, s ktorými vás oslovujeme, údaje o vašom správaní na webe.

Ak ste si teda u nás kúpili domáci spotrebič, môžeme vás osloviť s cielenou ponukou na predĺženú záruku. Z vášho nákupu tiež môžeme aj usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám zaslať ponuku na súvisiace produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak u nás nemáte účet, ponuky nebudeme prispôsobovať podľa toho, aký tovar ste si na našom webe prezerali, ani podľa toho, ktoré odkazy v zaslaných ponukách ste otvorili.

S cieľom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe, ako je opísané v časti Ak navštívite náš web, použijeme tiež údaje o vašich objednávkach.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je opísané v časti Ak navštívite náš web.

S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej lehoty 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania takých konaní a zvyšnú časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. 

Na ostatné uvedené účely osobné údaje používame najviac 6 mesiacov.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.3.3    Spracovanie na základe plnenia právnych povinností  

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

Na tieto účely osobné údaje používame najviac 10 rokov. 

B.4    Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom prípravy, uzatvorenia a plnenia zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť alebo informácií na vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
 • s cieľom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve;
 • s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na prípravu, uzatvorenie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po čas nevyhnutný na vybavenie objednávky. Po uplynutí tohto času údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po čas trvania premlčacej lehoty 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania takých konaní a zostávajúcu časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas najviac 10 rokov. 

Proti tomuto spracovaniu na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.5    Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov:

Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o uskutočnenej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

 • vybavenia vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa vzťahuje na objednávku, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami; 
 • evidencie vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas; 
 • preukazovania, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Na tieto účely osobné údaje uchovávame počas 3 mesiacov. Ak u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej lehoty 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania takých konaní a zostávajúcu časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. 

Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.6    Ak nám udelíte svoj súhlas

B.6.1    Pri výbere pobočky

Ak si na doručenie vašej objednávky zvolíte osobný odber, ponúkneme vám najbližšie pobočky na základe polohy odvodenej z vašej IP adresy, ako je opísané v časti Ak navštívite náš web. Ak chcete určiť najbližšiu pobočku presnejšie, môžeme s vaším súhlasom tiež použiť aj prístup presné údaje o vašej polohe, ktoré získame z vášho internetového prehliadača. Toto využitie údajov je jednorazové a údaje ďalej neuchovávame ani ďalej nevyužívame prístup k vašej polohe, váš súhlas teda nemožno odvolať. 

C.    Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame? 

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich prevádzkovateľ. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom na zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim sprostredkovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch a našim partnerom na posúdenie nároku na odloženú platbu. 

Všetky zmienené osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme hore vymedzené účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vyhotovenie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

 • v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti Keď u nás nakúpite, konkrétne 
  • partnerom vykonávajúcim platobné systémy pre potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnosti PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Poľská republika, NIP: 779-23-08-495;
  • prepravným partnerom, najmä spoločnostiam PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., IČO: 25722174, Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051, Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35834498, Uloženka, s.r.o., IČO: 24299162, ak vám doručujú vašu objednávku;
  • dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby;
    
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ad
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy 
  • Criteo GmbH, so sídlom Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Nemecko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.criteo.com/privacy/ 
  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
  • ROI Hunter a.s., IČO: 03103048;
  • Conversant LLC, so sídlom 30699 Russell Ranch Road #250, Westlake Village, CA 91362; údaje nie sú odovzdávané mimo územie Európskej únie; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.conversantmedia.com/legal/privacy
    
 • na základe vášho súhlasu pri žiadosti o odloženú platbu spoločnosti Home Credit a.s., ako je uvedené v časti Ak nám udelíte svoj súhlas;

Pre spracovanie osobných údajov rovnako využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás na to oprávňuje?. Takými sprostredkovateľmi sú:

 1. spoločnosti skupiny Mall Group;
 • Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967;
 • CZC.cz s.r.o., IČO: 25655701; 
 • Great Content s.r.o., IČO: 04374886; 
 • Internet Mall Hungary, Kft., so sídlom Nagytétényi út 112., 1222 Budapešť, Maďarsko; 
 • Netretail, Sp.z.o.o., so sídlom Wroclawska 33D, 55-095 Długołęka, Poľsko; 
 • Internet Mall Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 6, Ružinov, 821 04 Bratislava, Slovensko; 
 • Internet Mall, a.s., IČO: 26204967; 
 • Košík.cz s.r.o., IČO: 03023877; 
 • Mimovrste, spletna trgovina, d.o.o., so sídlom Brnčičeva ulica 39, Črnuče, 1231 Ljubljana, Slovinsko; 
 • Internet Mall d.o.o., za trgovinu, so sídlom Ulica kneza Branimira 28, 10360 Zagreb, Chorvátsko; 
 • Uloženka s.r.o., IČO: 24299162; 
 • VIVANTIS a.s., IČO: 25977687; 
 • Sully system a.s., IČO: 04196830;
 1. poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je Keboola s.r.o. IČO: 28502787, GoodData s.r.o. IČO: 27729095, Microsoft Ireland Operations Ltd., so sídlom One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Írsko v rámci služby SharepointOnline;
 2. prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Optimics s.r.o. IČO: 28942019 (služba Google Analytics) alebo Google Ireland so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (služba BigQuery), ktorí nám pomáhajú s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre vás;
 3. externé call centrá a poskytovatelia nástrojov pre správu a nahrávanie telefonických hovorov, najmä Daktela s.r.o. IČO: 27232263;
 4. sprostredkovatelia externej komunikácie, predovšetkým SMS komunikácie a chatovacie nástroje, ako KONZULTA Brno, a.s. IČO: 25548085 (služba SMS Operator);

D.    Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje väčšinou získavame priamo od vás prostredníctvom nášho webu alebo pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje môžeme získať aj od našich partnerov, napr. bánk alebo prepravných spoločností.

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami napríklad v call centre. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ, nahrávaním hovorov v call centre a kamerovým záznamom našich pobočiek a ich okolia.

Ak u nás nakúpite, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, zaisťujúcich predaj na splátky a prepravných partnerov, napríklad údaj o čísle vášho účtu, úspešnom vykonaní platby, alebo doručení a prevzatí tovaru.

E.    Odovzdávanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch odovzdať aj do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. 

V rámci odovzdania údajov našim sprostredkovateľom, uvedeným v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame? môžeme vaše údaje odovzdať aj do tretích krajín mimo Európsky hospodársky priestor, ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Všetky také odovzdávania budeme uskutočňovať iba v prípade, že sa príslušný sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF 

F.    Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte množstvo práv. Ide o právo na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podanie sťažnosti.

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte aj vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po aký čas, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú z našej strany spracovávané, a ak to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok. 

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili. 

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov: 

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali; 
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, na spracovanie ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (pozrite si nižšie časť Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my uznáme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo 
 • domnievate sa, že nami vykonané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

No majte, prosím, na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď vymažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov (pozrite si časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás na to oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), no na obmedzený čas. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), no vy budete pred výmazom takých údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti také údaje aj tak poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na hore uvedené účely spracovania, no vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo 
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo vzniesť námietku proti spracovaniu). V čase, kým prešetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozrite si časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach. 

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozrite si časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takom spracovaní pokračovali. 

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

G.    Ako možno uplatniť jednotlivé práva?

Jednoducho vyplňte formulár v sekcii www.rozbalene.sk/principy-ochrany-sukromia alebo nám zavolajte a my vám formuláre pomôžeme vyplniť.

Najrýchlejší spôsob, ako možno uplatniť a požiadať o výkon práva na Rozbalene.sk, je pomocou vyplnenia webového formulára pod odkazom www.rozbalene.sk/principy-ochrany-sukromia. Ak ste naším registrovaným zákazníkom, odporúčame sa prihlásiť do svojho profilu, potom prejsť do sekcie www.rozbalene.sk/profil kde nájdete sprievodcu, ktorý vás vyplnením formulára prevedie. Registrovaným používateľom predvyplníme žiadosť osobnými údajmi, ktoré načítame z ich profilu na Rozbalene.sk. Ak ste naším neregistrovaným zákazníkom alebo už registráciu nemáte, odporúčame prejsť do sekcie URL, kde nasledujte pokyny sprievodcu. Používateľa bez registrácie požiadame o vyplnenie dopĺňajúcich údajov potrebných na spracovanie žiadosti. V prípade nejasností alebo otázok k vyplneniu zavolajte nám na linku +420 226 256 151, kde vám naši operátori pomôžu s vyplnením vašej žiadosti pomocou webového formulára.

Ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu použiť formulár na vyššie uvedenom odkaze, môžete žiadosť zaslať rovnako prostredníctvom dátovej schránky spoločnosti, prípadne v listinnej podobe na adresu sídla spoločnosti. V takom prípade však musí byť vaša žiadosť vybavená úradne overeným podpisom.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás, samozrejme, budeme informovať. 

H.    Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii naša zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov. 

Poverenca možno kontaktovať e-mailom na adrese dpo@mallgroup.com.

Založte si účet a získajte zľavu 8 Eur
user cart loupe